home

novinky

kapely

soutěž

mapa

sponzoři

 

                                    

                                      mapa areálu a Pohořelic:

 -  Areál kasárny v prostoru Autobazaru .. velký parkovací prostor před areálem s možností stanovat. Parking jak na zpevněné ploše (moto) tak travnaté.

 -  Vstup se hradí u vchodu do parking , dále vstup kontrolován při samotném vstupu do

areálu kde vystupují kapely. 

 

 

 

 

                                    

                     POHOŘELICE MAPA

                      MĚSTO